Elffers Van der Veen
architecten
KDV en BSO De Bereboot

Opdrachtgever
Maurett BV
Locatie
Oude Dierdonk, Helmond

i.s.m. Jana Urbanova
Wij hebben een nieuw complex ontworpen voor een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang op een bijzondere landelijke locatie aan de rand van Helmond, een locatie die bestempeld is als cultuurhistorisch waardevol. Wij kiezen hier voor architectuur die zich voegt naar de omgeving, waarmee het landelijke karakter van de kavel met de middeleewse stal intact blijft. Opdrachtgever wil een gebouw realiseren voor een omvangrijk programma van 4 groepen voor KDV, 5 groepen voor BSO en een verhuurbare zaal met eigen keuken. We hebben gekozen voor een aaneenschakeling van eenvoudige volumes met de typologie van een stal.

Voor de kinderopvang zijn de buitenruimtes essentieel. We creeren een aantal overdekte buitenruimtes en gebruiken die om de basisvolumes te verrijken. Sommige zijn geplaatst aan de koppen, sommige langs de zijgevels. De bestaande middeleeuwse stal op het terrein blijft behouden als avontuurlijke buitenspelplek. Om entree te markeren is het gebouw daar ter plaatse hoger en loopt er een zichtas dwars door het gebouw met zicht op het open weiland. Binnen zijn er brede, lichte gangen met extra speelplekken voor bijzondere activiteiten.

Dit ontwerp is een concreet voorbeeld waar het gelukt is om in meerdere opzichten aan duurzaamheid te voldoen:
- opzet van constructie en installatie maakt flexibele indeling mogelijk, andere indeling is in de toekomst makkelijk te realiseren
- er is gebruik gemaakt van passieve zonne-energie (orientatie van de ruimtes en de glasopeningen) en van natuurlijke ventilatie,
- het gebouw is zo ontworpen dat montagebouw toegepast kan worden, dit leidt tot een snel bouwproces en weinig bouwafval
- er zijn duurzame materialen en zonnepanelen toegepast

Foto's: Roos Aldershoff
KDV De Bereboot
KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot, interieur

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot

KDV De Bereboot, interieur