Elffers Van der Veen
architecten
'Kinderopvang bij de boer
In Zunderdorp Waterland is in een boerenschuur van een boerenbedrijf een kinderdagverblijf met naschoolse opvang gerealiseerd. De eerste fase van het plan bevatte een vertikale groep voor dagopvang (12 kindplaatsen) en een groep voor naschoolse opvang (20 kindplaatsen). Onder hetzelfde dak bevindt zich de schapenschuur waar in het voorjaar de lammetjes geboren werden. Deze schuur is in de tweede fase tot vertikale groep verbouwd.
In dit kinderdagveblijf kunnen kinderen in een avontuurlijke en natuurlijke omgeving opgroeien en activiteiten ontplooien die thuis niet mogelijk zijn. Kinderen gaan mee melken, de koeien van het land halen, lammetjes voeden, in de hooiberg spelen, hutten bouwen, slootje springen en in de moestuin werken.
Een deel van de week wordt de ruimte van de NSO gebruikt voor dagopvang van thuiswonende dementerende ouderen en voor boerderijlessen aan schoolklassen.
Het gebouw zelf is een eenvoudige, standaard boerenschuur. Bij het ontwerp van het interieur is ingespeeld op de omgeving. Bij de keuze van het materiaal en de detaillering zijn elementen uit het boerenbedrijf gebruikt. De wc-deuren zijn bijv. als staldeuren vormgegeven. Houten delen voor wanden en plafonds, verwijzen naar houten schuren.

Foto's: Roos Aldershoff
KDV De Stadshoeve, eerste fase

Opdrachtgever
St. Kinderopvang Noord-Holland, Amsterdam
Aannemer
Aannemingsbedrijf Paauw BV, Schagen
Locatie
Zunderdorpergouw 33, Amsterdam Noord