Elffers Van der Veen
architecten
In het hoofdkantoor van Evean Zorg te Purmerend is het kinderdagverblijf Op de Step gehuisvest met 4 verticale groepen van elk 12 kindplaatsen. In een van de groepen worden kinderen met een medische beperking, zoals bijv. een longaandoening, epilepsie of ernstige allergie, opgevangen. Er is voor gekozen deze kinderen samen in een groep met gezonde kinderen te plaatsen. Bouwkundig zijn er geen speciale aanpassingen mbt veiligheid gedaan. Het enige verschil met een normale groep is dat er naast de leidster een kindverpleegkundige werkt en dat er aangepast speelgoed is. Ook kinderen die extra zorg behoeven, moeten in de allereerste plaats gewoon kind onder kinderen kunnen zijn.

Het gebouw heeft een statische constructie van dragende schijven. Om de groepsruimten groot genoeg te kunnen maken is de bestaande middengang verlegd door nieuwe gaten te maken in deze schijven. De gang heeft een vriendelijker karakter gekregen door de wanden wat schuin te zetten; hierdoor ontstaan tegelijkertijd goede plekken voor de garderobe en een magnetisch whitebord tbv informatie voor de ouders. Aan het eind van de gang is een spiegelwand gemaakt om het doodlopen te compenseren.
Het sanitaire blok is per twee groepen gekoppeld met zicht op de groepsruimten. Dit is tevens de interne verbinding tussen twee groepen.

Foto's: Roos Aldershoff

KDV Op de Step

Opdrachtgever
St. Kinderopvang Noord-Holland, Amsterdam
Aannemer
Bouwbedrijf J.M Deurwaarder BV, Warmenhuizen
Locatie
Rijperhof 2, Purmerend