Elffers Van der Veen
architecten
GENOMINEERD!!

TEAM
Hans van der Toorn Iconoclast,
Jana Urbanova, Saskia van der Veen
en Barbara Jansma.

Onze inzending " Provinciehuis" voor de prijsvraag Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat in Noord-Holland is met een nominatie beloond. We hebben een innovatieve oplossing voor duurzaam wonen in het landelijk gebied van Noord Holland voorgesteld en prototypes van vrijstaande duurzame woningen ontworpen.
Het Provinciehuis is een vrijstaande woning in het landelijk gebied. De verschillende types Provinciehuizen zijn speciaal ontworpen voor de regio waarin ze geplaatst worden. De woningen worden ingezet om de vitaliteit en identiteit van de verschillende regio's te versterken.
De woning is ontwikkeld door een nieuw, provinciaal ontwikkelingsbedrijf, die in samenwerking met gemeenten kleine delen van agrarische kavels verwerft, de bestemming wijzigt, een woning plaatst en deze verhuurt of verkoopt.
De strategie richt zich op het beantwoorden van de kwalitatieve marktvraag naar wonen in landelijk gebied, het ontlasten van de druk op stedelijke kernen, het vitaliseren en identificeren van het landelijk gebied en het realiseren van duurzame, kleinschalige, vraaggestuurde woningbouw. Doelgroep is de stedelijke empty nester, die graag een vrijstaande woning in het landelijk gebied wil en een starters- of doorstroomwoning in stedelijk gebied achterlaat.
Provinciehuis
Provinciehuis
opent pdf in nieuw venster


ProvinciehuisProvinciehuis
opent pdf in nieuw venster


Provinciehuisopent PDF in nieuw vensteropent PDF in nieuw venster